Sisekaitseakadeemia septembriaktus
algab raadiomikrofon statiivil üritust võimendas 2 aktiivkõlarit